หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
www.maeraka.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ศาสนสถานประจำตำบล
แม่ระกา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
" ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม "
..............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
สถานศึกษาในเขตตำบล แม่ระกา
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
   
 

 
 
 
 
  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ ประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน ร้อยละ ๙.๖๘ ของครัวเรือนทั้งตำบล
 
 
  ประชากรในตำบลแม่ระกา มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้ารายทาง โคมไฟถนน) จำนวน ๑๑๔ จุด
 
 
 
 
ประปาตำบลแม่ระกามี ๑๗ แห่ง ดังนี้
  หมู่ที่ ๑ บ้านแถว ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านแถว
  หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ระกา ตั้งอยู่ที่ บ้านนายบุญมี ปรอดครบุรี
  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาเรือง ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านหนองตาเรือง
  หมู่ที่ ๔ บ้านเข็ก ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านเข็ก
  หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเต่า ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า และบ้านนายเอก มะโดดพัง
  หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโค้งเหนือ ตั้งอยู่ที่ ร้านค้าชุมชน
  หมู่ที่ ๗ บ้านแหลมดู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านนางกนกกร จันทูล
  หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำใส ตั้งอยู่ที่ บ้านนายสวง วันมา
  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผักหวาน ตั้งอยู่ที่ บ้านนายรัตติกาล กองทอง
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองโบสถ์
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านแหลมคัก ตั้งอยู่ที่ บ้านผู้ใหญ่บุญมา แดงโต
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านดง ตั้งอยู่ที่ บ้านนายมน ดวงจิต
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านบึงปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านผู้ใหญ่ลำพวง แก้วพวงคำ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
  หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านนายวงศ์ จิตประวัติ
  หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ระกาพัฒนา ตั้งอยู่ที่ บ้านนายบุญมาก รุนกระโทก
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055-009-931
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
จำนวนผู้เข้าชม 4,247,191 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-931