หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระกา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
www.maeraka.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ศาสนสถานประจำตำบล
แม่ระกา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
" ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม "
นายรุน ย่อมครบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
สถานศึกษาในเขตตำบล แม่ระกา
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
   
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
  สำรวจไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะเพื่อจัดขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ครบทุกครัวเรือน
  สำรวจครัวเรือนที่ขาดน้ำประปาเพื่อจัดให้มีหรือขยายท่อเมนประปาให้ได้บริการครบทุกครัวเรือน
 
 
 
 
 
   
 
   
  สำรวจเส้นทางคมนาคมทุกสายในตำบลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
  ก่อสร้างถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง และซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ดีขึ้น
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้เกณฑ์พื้นฐาน ๑๐ ประการ
  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  จัดโครงการจับเข่าคุยแบบเคาะประตูบ้าน มีทีมทำงานไปให้ความรู้ทำความเข้าใจชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องเฝ้าติดตาม และระมัดระวังกลุ่มเสี่ยง ไม่เปิดโอกาสให้มีสิ่งเสพติดหรือภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในชุมชน
  จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
  จัดฝึกอบรมและสร้างครอบครัวตัวอย่างนำร่อง สร้างเสริมตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมเพื่อการเชิดชู
  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เด็กและเยาวชนได้เล่นทุกหมู่บ้าน
  จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชนและครอบครัวโดยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนในการช่วยเหลือสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น มุ่งความพยายามให้สมาชิกในครอบครัวทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  สนับสนุนภารกิจของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่คาดหวังได้จากผู้ปกครองในการช่วยเหลือเลี้ยง ดูเด็กเล็กในยามพ่อแม่ไปทำงาน
  สร้างความเข้าใจต่อสถาบันครอบครัวถึงปัญหาของเด็กที่ต้องการความอบอุ่นและจิตวิทยากีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งชี้แนะ และให้กำลังใจเพื่อให้ผู้หลงผิดได้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติชน
  ส่งเสริมกลุ่มสตรีในตำบลให้มีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ยกย่องและให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ
  จัดหลักสูตรสร้างพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทุกฝ่าย
  จัดกิจกรรมเข้าค่ายสร้างพลังเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและเป็นนักการข่าวในหมู่บ้าน
  จัดกิจกรรมสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้พ่อบ้าน แม่บ้าน และลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 
 
 
 
 
   
 
   
  เพิ่มพูนทักษะยกระดับให้กับราษฎรในชุมชน มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การส่งเสริม อาชีพและขยาย เครือข่ายการทำงานของกลุ่มอาชีพในตำบล
  จัดทำคู่มือ สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ชี้แจงอย่างต่อเนื่องและแจกจ่ายครบทุกครัวเรือน
  จัดทำแปลงสาธิตนาข้าวโดยใช้ “น้ำส้มไม้” ทุกหมู่บ้าน
  ยกระดับการให้ความรู้ของราษฎรในชุมชนโดยการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่
  สนับสนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการทำงานของกลุ่ม อาชีพในตำบล
  สร้างโอกาสและความมั่นคงในอาชีพและรายได้
  สร้างโอกาสการมีงานทำการมีรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในช่วงนอกภาคการเกษตร
  ส่งเสริมให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของเกษตรกรควบคู่ กับการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  สนับสนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการสร้างงานให้เกิดกลุ่ม อาชีพมากขึ้นในตำบล
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-000-431 โทรสาร : 055-000-431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
จำนวนผู้เข้าชม 6,139,992 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-644-2019