หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าตรีอนันทร์ นิลเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
โทร : 081-3240242
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัทรวดี ฟังเสนาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-1977171


นางน้ำทิพย์ อ่อนดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4388886


นายวรวิชย์ บุญรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8585787


นายเอกรินทร์ ชรากาหมุด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-9063277