หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือ21 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


คู่มือ22 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


คู่มือ23 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


คู่มือ24 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ


คู่มือ25 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คู่มือ26 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


คุ่มือ27 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33


คู่มือ28 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21


คู่มือ29 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34


คู่มือ30 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7