หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 และ 2) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน [ 25 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)