หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ อบต.แม่ระกา เรื่อง กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2