หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรฐานตลาด [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4      5