หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2