หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระกา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
www.maeraka.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
ศาสนสถานประจำตำบล
แม่ระกา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระกา
" ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม "
นายรุน ย่อมครบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
สถานศึกษาในเขตตำบล แม่ระกา
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา เริ่มรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
   
 

 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านบึงปัน ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ วังทองไปทางทิศใต้ ๒๐ กิโลเมตร มีลำน้ำแคววังทองไหลผ่าน เป็น อบต. ขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘๕.๐๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น เนื้อที่ ๕๓,๑๔๒ ไร่ ครอบคลุมทั้งตำบลรวม ๑๕ หมู่บ้าน
 
 
  ประชากรทั้งหมด ๗,๑๕๐ คน
  แยกเป็น ชาย ๓,๕๐๒ คน   คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๘
  แยกเป็นหญิง ๓,๖๔๘ คน   คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๔ คน / ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ๒,๐๖๕ ครัวเรือน
 
 
  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ระกา ประมาณร้อยละ ๘๕ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๒๗ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
  โรงสี แห่ง
  ร้านค้าปลีก ๔๕ แห่ง
  ร้านซ่อมยานยนต์ แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน ๑๐ แห่ง
ตำบลแม่ระกาเป็นหน่วยการปกครอง แบบท้องถิ่นและได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๙ โดยประชากรของตำบลแม่ระกาส่วนใหญ่เป็น บุคคลที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ภาคอีสาน (อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา) มาตั้งรกรากอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนครป่าหมาก และตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดพริก และตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
อบต.แม่ระกา ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
  บ้านแถว   ๓๐๗ ๓๐๐ ๖๐๗ ๑๘๔  
บ้านแม่ระกา   ๔๖๑ ๔๔๗ ๙๐๘ ๒๗๙
  บ้านหนองตาเรือง   ๒๐๑ ๑๙๕ ๓๙๖ ๑๑๗  
บ้านเข็ก   ๓๔๗ ๓๘๒ ๗๒๙ ๒๑๒
  บ้านถ้ำเต่า   ๑๕๗ ๑๕๘ ๓๑๕ ๘๙  
บ้านน้ำโค้งเหนือ   ๓๕๒ ๓๙๒ ๗๔๔ ๑๙๔
  บ้านแหลมดู่   ๑๗๑ ๑๙๐ ๓๖๑ ๑๐๔  
บ้านวังน้ำใส   ๒๕๕ ๒๙๔ ๕๔๙ ๑๗๑
  บ้านหนองผักหวาน   ๘๙ ๙๙ ๑๘๘ ๕๘  
๑๐ บ้านหนองโบสถ์   ๑๔๓ ๑๕๓ ๒๙๖ ๘๙
  ๑๑ บ้านแหลมคัก   ๑๖๙ ๑๕๓ ๓๒๒ ๗๙  
๑๒ บ้านดง   ๑๐๑ ๑๒๔ ๒๒๕ ๖๐
  ๑๓ บ้านบึงปัน   ๓๓๒ ๓๑๒ ๖๔๔ ๑๘๙  
๑๔ บ้านทุ่งใหญ่   ๑๔๖ ๑๓๘ ๒๘๔ ๗๑
  ๑๕ บ้านแม่ระกาพัฒนา   ๒๗๑ ๓๑๑ ๕๘๒ ๑๖๙  
  รวมทั้งสิ้น   ๓,๕๐๒ ๓,๖๔๘ ๗,๑๕๐ ๒,๐๖๕
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลแม่ระกา ประกอบอาชีพทำนา รองลงมาคือ ทำไร - ทำสวน โดยพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าวและมะม่วง และประชากรบางส่วนยังประกอบ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร , กระบือ , วัว , ไก่ , เป็ด และ ห่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้
    เกษตรกรรม ๖๕.๒๗ %
    เลี้ยงสัตว์ ๒๐.๔๗ %
    อื่น ๑๔.๒๕ %
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-000-431 โทรสาร : 055-000-431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
จำนวนผู้เข้าชม 6,083,093 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-644-2019